Majestic 12 és a titkos kormányzat

Titkos pénzalap

Egy sok-millió dolláros titkos pénzalapot működtetett és tartott fenn a Fehér Ház Katonai Hivatala. Ez az alap szolgált fedezetéül több mint 75 mélyen a földfelszín alatti létesítmény felépítésére. Az Elnököknek - akik rákérdeztek erre a pénzalapra – azt a választ adták, hogy a háborús helyzetre létesítenek elnöki óvóhelyeket.

Csak néhány épült az Elnök számára. Dollár milliókat utalt át ez a hivatal az MJ-12 számára és azután a kivitelező cégek részére, hogy szigorúan titkos alien – bázisok felépítésére használják fel, úgy mint például a szigorúan titkos DUMB ( Deep Underground Military Base ), és az „Alternative 2” által közzétett létesítmények országszerte. Johnson Elnök ebből az alapból fedezte egy filmszínház felépítését, és ennek terhére köveztette le az utakat a farmján. Neki még csak fogalma sem volt ezen pénzalap valódi céljáról.

A Fehér Ház titkos Földalatti Építési alapját még 1957-ben hozta létre President Eisenhower. A kongresszus pedig jóváhagyta „az Elnök számára háború esetére létesítendő titkos bázisok építése és fenntartása: Elnöki Vészhelyzeti Elhelyezés” látszat alatt.

Ezek a létesítmények szószerinti lyukak a föld belsejében, melyek elég mélyen vannak ahhoz, hogy ellenálljanak a nukleáris robbanásnak, és el vannak látva a kormány kommunikációs felszerelésével.

Napjainkban több mint 75 ilyen bázis van szétszórva az ország területén, melyek ebből a  pénzalapból lettek felépítve. Az Atom Energia Bizottság még legalább 22 további földalatti objektumot építtetett fel.

A helyszínek, és minden, amit ezekkel a bázisokkal tesznek szigorúan titkosan kezelték és kezelik. A pénz melyet a Fehér Ház Katonai Hivatala kontrolált egy rendkívül bonyolult hálózaton lett átmosva, hogy még a lerafináltabb kém, vagy könyvelő se tudja annak útját lekövetni. 1980-ra, csak néhányan, akik ennek a hálózatnak az elején, vagy a végén voltak tudták azt, hogy a pénznek mi volt a célja. A hálózat elején volt George Mahon Texas képviselője és a House Appropriations Committee (Ház Felhasználási Bizottságának) elnöke és annak a Védelmi Albizottsága. Napjainkban úgy hírlik, hogy a Parlament Elnöke Jim Wright irányítja a pénzt a Kongresszusban, és egy erő küzd ellene, hogy elmozdítsa őt a posztjáról. A hálózat végén volt az Elnök, az MJ-12, a Katonai Hivatal igazgatója és a Washingtoni Haditengerészeti Parancsnok.

A pénzt a Felhasználási Bizottság engedélyezte, aki átutalta azt a Védelmi Minisztériumnak, mint egy szigorúan titkos tételt a hadsereg konstrukciós programjában. A hadsereg azonban nem tudta azt elkölteni, hiszen tény, hogy még csak nem is tudtak róla. A pénz elköltésére valójában a Haditengerészet volt felhatalmazva. Még a Parancsnoki Hivatal, aminek a feje egy admirális, sem tudta, hogy a pénzalapot mire használják fel. Csak egy ember a Haditengerészet Parancsnoka, aki átutalta a pénzt a Chesapeake Division számára, de valójában a Fehér Ház Katonai Hivatala tudta csak a mennyiségét és a végső célját ennek a TOP-Secret pénzalapnak. A pénzalap teljesen titkosított környezete azt jelenti, hogy szinte minden nyomot eltűntetett az a néhány ember aki kontrolálja azt. Ezt a pénzalapot soha nem ellenőrizték, és nagyon valószínű, hogy soha nem is fogják ellenőrizni.

Hatalmas pénzösszegeket utaltak a top-secret alapból egy Palm Beach-i helyre (Florida), mely a Peanut Szigeti Parti Őrséghez tartozik. Ez a sziget Joseph Kennedy birtoka mellett fekszik. Azt állítják, hogy a pénzt területrendezésre és szépítésre használják fel. Nem túl régen az egyik TV hírben azt állították a Kennedy gyilkosságról, hogy a parti őrség egyik tisztje aktatáskában szállított pénzt a bírtok határon keresztül egy Kennedy alkalmazottnak. Lehet, hogy ez egy titkos kifizetés volt a Kennedy család részére, amiért elvesztették a fiukat John F. Kennedy-t? A kifizetések 1967-ben folyamatosak voltak, és azután abbamaradtak. A teljes átadott összeg mennyisége és annak felhasználása ismeretlen.

Ezalatt, Nelson Rockefeller pozíciója megváltozott. Az új beosztása Hidegháborús Stratégiai Speciális Asszisztens (Special Assistant for Cold War Strategy) lett. Ez a pozíció, hasonló tevékenységet fejtett ki, mint amit Nixon Elnök idejében Henry Kisinger látott el. Hivatalosan az ő feladata „tanács és támogatás adás a nemzetek közötti megértés és együttműködés növelésének fejlesztése érdekében” volt. Ez egy ködös leírása annak, hogy ő volt az elnöki koordinátor a hírszerzés felé. Az ő új beosztásában, Rockefeller egyenesen és csakis az elnöknek tartozott jelentési kötelezettséggel. Ő rendszeresen részt vett a kabinet értekezletein, a külgazdasági tanácskozásokon és a Nemzeti Biztonsági Testület ülésein, mely a legmagasabb államvezetési testület a kormányban. Nelson Rockefellernek volt egy másik igen fontos munkája egy titkos egység vezetőjeként melyet úgy hívtak, hogy Tervezés Koordináló Csoport, amely 1955 márciusában alakult az NSC5412/1 kód alatt. A csoport napirendtől függően különböző ad hoc tagokból állt. Az alaptagok a következők voltak: Rockefeller, a kormányzat egyik képviselője, és a Központi Hírszerzés igazgatója. Hamarosan azt a nevet kapta, hogy a „Speciális csoport 3412 bizottsága”. Az NSC5412/1 hozta létre a szabályokat a titkos műveletekre, melyek a tárgyai voltak a végrehajtó bizottság helybenhagyásának, jó lehet a múltban ezek a műveletek kizárólag a Központi Hírszerzés Igazgatójának hatáskörébe tartoztak.

 

Az MJ12 létrehozása

Az NSC 5410 egy titkos végrehajtási feljegyzése szerint, Eisenhover az NSC 5412/1-et megelőzve létrehozott egy állandó testületet ( amely nem nem ad hoc ) amely mint Többségi 12-ként (Majority Twelve MJ-12) vált ismertté, hogy ellenőrizzen, irányítson minden olyan titkos tevékenységet, amely az idegen kérdéssel kapcsolatos. Az NSC 5412/1 alkotott magyarázatokat azoknak a találkozóknak a céljából, amikor a Kongresszus és a Sajtó kezdett kíváncsivá válni. Az M12-ő a következő személyek hozták létre: Nelson Rockefeller, a CIA igazgatója Allen Welsh Dulles, az államminiszter John Foster Dulles, a védelmi miniszter Charles E.Wilson, a vezérkari főnök Arthur W. Radford admirális, az FBI igazgatója J. Edgar Hoover, és még 6 ember, mint „a bölcsek” a külkapcsolati tanácsadó testület végrehajtó bizottságból. Ezek az emberek titkos tudós társaságok tagjai voltak, akik úgy hívták magukat, mint a „A Jason Társaság” vagy „A Jason Tudósok” akik a tagjaikat a „Koponyákat és a Csontokat” és a „Tekercseket és Kulcsokat” a Harvard-ról és a Yale-ről toborozták. A „Bölcs Emberek” voltak a kulcs tagjai a Külkapcsolatok Tanácsadó Testületének.  Ebből a csoportból kerültek ki az évek alatt a Külkapcsolatok és később a Trilateal Bizottság csúcshivatalnokai és igazgatói. Gordon Dean, George Bush, és Zbigniev Brzezinski is közöttük volt. A „bölcsek” legfontasabb és lebefolyásosabb tagjai akik az MJ12-nél szolgáltak Jogn McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, and Dean Acheson volt. Olyan jelentős, hogy President Eisenhower valamint az első 6  MJ-12 tag a kormányból szintén tagja volt a Külkapcsolati Tanácsadó Testületnek Alapos kutatások hamar felfedték azt, hogy nem látogatta az összes „Bölcs Ember” a Haeward-ot és a Yale-t, és nem mind lett úgy kiválasztva főiskolai évei alatt mint "Skull and Bones" or "Scroll and Key" tag. Képes leszel gyorsan tisztázni ezt a rejtélyt, ha megszerzed a következő könyvet "The Wise Men" by Walter Issacson and Even Thomas, Simon and Schuster, New York. A könyv #9-es ábrálya alatt találsz majd egy feliratot „Lovett a Yale Egységgel fent a távolban jobbra, és a parton az ő beavatása a „Skull és Bones” –ba egy légitámaszpontnál Dunkirk közelében. Én úgy találtam, hogy a tagokat, akiket kiválasztottak nem korlátozódtak csupán az egykori Yale és Harvard hallgatókra. Néhány kiválasztottat később beavattak a Jason Társaságba. Ők mindannyian tagjai voltak a Külkapcsolati Tanácsnak és abban az időben úgy voltak ismertek, mint az „Eastern Establishment”. Ez adhat neked egy nyomot ezekről a messzire elérő és komoly természetű főiskolai társaságokról. A Jason Társaság még ma is létezik, és most a Trilateral Commission tagokat is magába foglalja. A Trilaterial-isták titokban léteztek az 1973 előtti években. A Trilateral Bizottság nevét egy idegen zászlóból vették, mely úgy ismert mint a "Trilateral Insignia".

Az MJ-12 napjainkban is fennmaradt. Eisenhower és Kennedy alatt  tévesen úgy nevezték, hogy a „8412 Bizottság” vagy helyesebben a „Special Group” (Különleges Csoport). A Johnson adminisztrációban vált „303 Bizottsággá”, mert az 5412-es nevet kompromittálták a „The Secret Government" (A Titkos Kormányzat) című könyvben. Tulajdonképpen az NSC5412/1 ki lett szivárogtatva a szerzőhöz, azért, hogy elrejtsék az NSC5410 létezését. A későbbiekben Nixon, Ford, és Carter idején azt úgy hívták, hogy „40-es Bizottság”, majd Reagen alatt vált „PI-40 Bizottsággá”. Azokban az években csak a név változott.

 

Megtévesztés és Megcsonkítás

1955-re nyilvánvalóvá vált, hogy az idegenek megtévesztették Eisenhower-t és felrúgták a megállapodást. Megcsonkított embereket és állatokat találtak országszerte az Egyesült Államokban. Gyanítható volt, hogy az idegenek nem adták át az ember kapcsolatok és az elrablások teljes listáját az MJ12-nek, és feltételezhető volt, hogy nem tért vissza az összes elrabolt személy. Gyanítható volt, hogy a Szovjetunió szintén kapcsolatba lépett velük, és ez be is igazolódott. Tanulmányozták, hogy az idegenek hogyan képesek nagy ember tömegeket manipulálni titkos társaságokon, boszorkányságon, mágián, okkultizmuson és valláson keresztül. Számos Légierő ütközet után nyilvánvalóvá vált, hogy a mi fegyvereink nem versenyképesek az övéikkel.

1955 novemberében az NSC 5412/2 kiadott egy bizottsági tanulmányt kutatásra: „Összes tényező mely magában foglalja a készülőben lévő és a már kivitelezett külpolitikát a nukleáris korban.”.  Valójában ez csak hótakaró volt, amely elfedte a tanulmány igazi tárgyát, az ALIEN kérdést.

 

A vizsgálóbizottság

Egy titkos Végrehajtási Memorandum szerint NSc5411  (1954), President Eisenhover megbízta a vizsgálóbizottságot, hogy „vizsgálja meg az összes tényt, bizonyítékot, hazugságot, és megtévesztést, és tárja fel az igazságot az alien kérdésben. Az NSC5412/2 csak egy palástolás volt arra az esetre, amikor a sajtó elkezd érdeklődni néhány fontos ember rendszeres összejöveteleinek céljáról. Az első találkozó Quantico Tengerészeti Bázison volt. A vizsgálóbizottság 35 fővel tagja volt a Külkapcsolatok Tanácsának. A titkos tudósok úgy ismertek mint a „The Jason Society” of the „Jason Scholars”. Dr.Edward Teller lett kinevezve a csoport vezetésére a második 18 hónapra. Nelson Rockefeller gyakori látogató volt a vizsgálatok alatt.

 

A vizsgálóbizottság tagjai:

STUDY GROUP MEMBERS    
Gordon Dean, Chairman 
Dr. Zbigniew Brzezinski, Study Director - 1st phase 
Dr. Henry Kissinger, Study Director - 2nd phase 

Dr. Edward Teller
Hanson W. Baldwin
Frank C.Nash
Charles P. Noyes
James A. Perkins
David Rockefeller
Lt. Gen. James M. Gavin
James T. Hill, Jr.
Mervin J. Kelly
Hamilton Fish Armstrong
Robert R. Bowie
William A.M. Burden
Thomas K. Finletter
I. I. Rabi
N. E. Halaby
Henry DeWolf Smyth
Carroll L. Wilson

Maj. Gen. Richard C. Lindsay
Lloyd V. Berkner
Paul H. Nitze
Frank Pace, Jr.
Don K. Price
Oscar M. Ruebhausen
Caryl P. Haskins
Joseph E. Johnson
Frank Altschul
Maj.Gen.James
McCormack,Jr.
McGeorge Bundy
John C. Campbell
George S. Franklin, Jr.
Roswell L. Gilpatrio
Gen. Walter Bedell Smith
Shields Warren
Arnold Wolfers

A találkozók második fázisát szintén a Quantico Haditengerészeti bázison tartották Virginiában és a csoport úgy vált ismertté mint a Quantico II. Nelson Rockefeller építtetett egy menedéket az MJ12 és a Vizsgálóbizttság számára valahol Maryland közelében, amelyet csak levegőből lehetett elérni, így ők képesek voltak találkozni távol a nyilvánosságtól. Ez a titkos találkozóhely a „The Country Club” kódnéven ismert. Komplett szállás, könyvtár, étkezési, pihenési és tárgyaló létesítményeket foglalt magába ez az objektum. A vizsgálóbizottság „nyilvánosan” 1958 végén szűnt meg, és Henry Kisinger nyilvánosságra hozta azt, a hivatalos eredményeket 1957-ben mint „Nuclear Weapons and Foreign Policy” (nukleáris fegyverek és külügyi irányelv), melyet kiadott a Külkapcsolatok Tanácsa számára. Az igazság az, hogy a kézirat 80%-ban már készen volt, amikor Kissinger a Hardwardon volt. A vizsgálóbizottság működése titokban tovább folytatódott. Sokan állították, hogy Henry minden reggel korán elhagyta otthonát és csak későn ment haza minden este anélkül, hogy beszélt volna, vagy válaszolt volna bárkinek. Úgy tűnt, mintha egy másik világban élt volna, amelyre nem nyílt rajta kívül senkinek sem ajtaja. Ezek a megállapítások nagyon sokat sejtetnek. Az alienek jelenlétének felfedése és a tanulmány ideje alatt történő akcióik rendkívüli mértékben sokkolóak lehettek. Henry Kissinger karaktere teljesen kifordult  az összejövetelek idején. Számtalan alkalommal dolgozott késő éjszakáig. Ez a viselkedés vezetett nyilvánvalóan a válásához is. A legfőbb kutatási eredménye a bizottságnak az volt, hogy a nyilvánosságnak nem szabad beszélni erről, mert ha értesülnek ezekről a dolgokról, akkor az gazdasági és a vallási rendszer összeomlását és nemzeti pánikot keltene, ami a végén anarchiához vezetne. Így folytatódott a titkolódzás. Egy oldalhajtása volt a kutatási eredménynek, hogy ha a nyilvánosság kizárásra kerül, akkor a kongresszusnak sem szabad megemlíteni azt, ezért egy alapot kell létrehozni a projekt és a kutatás számára, melynek a kormányon kívülről kell jönnie. Időközben pénzt lehet szerezni a katonai költségvetésből, és a CIA titkos alapjaiból.

 

Genetikai Kísérletek

Egy másik jelentős kutatási eredmény az volt, hogy az idegenek embereket és állatokat használnak mirigy-, enzim-, hormon-, vér-forrásként és egyéb borzalmas genetikai kísérletek céljából. Az idegenek úgy magyarázták, hogy ezek az akciók az ő túlélésük érdekében fontosak. Azt állították, hogy az ő genetikai struktúrájuk leromlott, és, hogy ők többé nem képesek a reprodukcióra. Továbbá, ha ők nem képesek

megjavítani a genetikai felépítésüket, akkor az ő fajuk hamarosan kihal.

Minthogy a mi fegyvereink szó szerint használhatatlanok az idegenekkel szemben, az MJ12 úgy döntött, hogy folytatja a baráti diplomáciai kapcsolatot velük, amíg el nem jön annak az ideje, hogy képesek leszünk kifejleszteni egy olyan új technológiát, amivel mi képessé válunk arra, hogy próbára tegyük őket egy katonai bázisnál. Barátilag nyitni kellet Szovjetunió és más országok felé, hogy egyesítsük erőinket az emberi faj túlélése érdekében. Időközben terveket fejlesztettek két fegyverrendszernek a kutatásra és az elkészítésére, melyek konvencionális és nukleáris technológiát használnak, és melyek reményeik szerint elhozzák számunkra az egyenlőséget.

Ezeknek a terveknek az eredménye lett a JOSHUA és az EXCALIBUR project.  Joshua egy németektől szerzett technológián alapuló fegyver volt, amely abban az időben képes volt összezúzni 4” vastag páncéllemezt is két mérföld távolságból, alacsony frekvenciájú hanghullámok segítségével, és erről azt hitték, hogy ez a fegyver hatásos lesz az idegenek légi járművei és sugárfegyverei ellen.

Excalibur egy rakéta által hordozott fegyver volt, amely nem lépte túl a 30000 feet AGL -t (?), nem tért el a kijelölt célponttól jobban 50 méterrel, illetve be tudott hatolni 1000 m –es keményen összeállt tufás talajba, mint ami Újmexicóban is található. Magával tud vinni egy 1 megatonnás robbanófejet, amivel az alieneket szándékoltak megsemmisíteni az ő földalatti bázisukon. Joshua-t sikeresen kifejlesztették, de tudomásunk szerint soha sem vetették be. Az Excaliburt a legújabb évekig nem erőltették, de most van egy precedens  nélküli erőfeszítés ennek a fegyvernek a kifejlesztésére.

A század elején történt Fatimai eseményt alaposan megvizsgálták. Gyanú szerint az egy idegen manipuláció volt, egy értelmes művelet, és indítványozták az eseményt körülölelő titokzatosság kiderítését. Az USA felhasznált egy Vatikáni titkos ügynököt, akit második világháború idején képzett ki, majd pedig bejuttatott a Vatikánba, hogy tanulmányozza a próféciákat. Ez a prófécia kijelenti, hogy ha az ember nem fordul el az ördögtől és helyezi magát Jézus lábai elé, akkor a bolygó magától fog megsemmisülni, és az eseményeket a Jelenések könyve írja le, ami tényleg be fog következni. Említést tesz  arról, hogy egy gyermek fog megszületni aki egyesíti fogja a Földet a világbéke tervével és egy hamis vallásról ami 1992-ben kezdődik. 1995-re az emberek rájönnek, hogy ő az ördög és valójában az Antikrisztus. A harmadik világháború 1995-ben fog elkezdődni a Közel-Keleten egy izraeli invázióval és az Egyesült Arab nemzetek konvencionális fegyvereivel, melynek a csúcspontját 1999-ben éri el a nukleáris holocausttal. 1999 és 2003 között a bolygón lévő legtöbb élet szörnyen fog szenvedni, és a végén elpusztulni. Krisztus eljövetele 2011-ben fog megtörténni, amikor is az idegenek szembesülnek ezzel a megállapítással, akkor ők azt megerősítik, hogy az igaz. Az alienek elmagyarázzák, hogy ők kreáltak minket hibridizáción keresztül, és manipulálták az emberi fajt a vallással, a sátánizmussal, a boszorkánysággal, a mágiával és az okkultizmussal. Továbbá ők elmagyarázzák, hogy ők képesek az időutazásra, és az események valóban úgy fognak jönni. Később az USA és a Szovjetunió alien technológia hasznosításával létesítettek egy időutazást, és megerősítették a próféciát. Az alienek bemutattak egy hologramot, amely állításuk szerint Krisztus valódi keresztre feszítése volt, melyet a kormányzat lefilmezett. Mi nem tudjuk, hogy vajon higgyünk-e nekik vagy sem. Ők használták az eredeti vallást, hogy manipuláljanak minket, vagy egész idő alatt csakugyan ők a forrásai a mi vallásunknak, amelyet manipuláltak egész idő alatt? Vagy ez volt a kezdete az eredeti IDŐK VÉGÉNEK és KRISZTUS ELJÖVETELÉNEK, melyet megjósolt a Biblia? Senki sem tudja a választ.

Egy konferenciát tartottak 1957-ben amelyen legkiválóbb tudósok vettek részt akik akkor éltek. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy az ISTENTŐL VAGY AZ IDEGENEKTŐL ÉRKEZŐ

Címkék: ufo amerika kormány 12 alien top titkos secret csészealj majestic government

A bejegyzés trackback címe:

https://secretworld.blog.hu/api/trackback/id/tr27613228

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.